ارسال دومین محموله صادراتی به کشور عراق

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در فروردین ماه سال جاری موفق شد بخش دوم محموله صادراتی محصول جمسیتابین 1 گرمی را به کشور عراق صادر نماید. ارزش این محموله صادراتی بالغ بر 115 میلیارد ریال برآورد شده است.