ارسال محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور سوریه و اقلیم کردستان

مدیر عامل شرکت سبحان انکولوژی ضمن تاکید بر تحقق اهداف صادراتی این شرکت، حضور در مناقصه ها و گسترش بازارهای هدف صادراتی را از اولویت های مهم سال جاری و آتی مجموعه برشمردند و افزودند، در هفته پایانی اسفندماه 1401 شرکت سبحان انکولوژی موفق شد دومین محموله صادراتی خود به اقلیم کردستان و سومین محموله به کشور سوریه را ارسال نماید. تصریح می گردد، ارزش ریالی محموله های صادراتی بالغ بر 202 میلیارد ریال است.