ویال محلول سیسپلاتین 50 میلی گرمی

 نام ژنریک: سیسپلاتین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی: سیسپلات

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 50  میلی گرم

بسته بندی: ویال یک عددی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو:

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان متاستاتیک بیضه ، سرطان تخمدان سرطان مثانه

توضیحات

سیستم اعصاب مرکزی: نوروتوکسیسیتی

گوارشی: تهوع و استفراغ

هماتولوژیک و انکولوژیک: آنمی، لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی

کبدی: افزایش آنزیم های کبدی

گوشی: سمیت گوشی، وز وز گوش

سرکوب مغز استخوان ،خروج از رگ ، مسمومیت گوارشی، واکنش ازدیاد حساسیت ، نفروتوکسیسیتی، نوروتوکسیسیتی، سمیت گوشی و چشمی ، بدخیمی های ثانویه ، سندرم لیز توموری

مصرف در بارداری: سیسپلاتین از جفت عبور میکند. مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع میباشد.تا11 ماه پس از اخرین دوز سیسپلاتین لازم است از یک روش ایمن جلوگیری از بارداری استفاده شود.

در دمای بین20-25 درجه نگه داری شود.