ویال محلول اپی روبیسین 10 میلی گرمی

نام ژنریک: اپی روبیسین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی: اپی روبین

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 10  میلی گرم

بسته بندی: ویال یک عددی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو :

پوشش دهی بیمه: 90%

موارد مصرف: سرطان سینه

توضیحات

قلبی عروقی: کاهش کسر تخلیه بطن چپ، نارسایی قلبی ،برادی کاردی، اریتمی ، کاردیو میوپاتی، میوکاردایتیس، ترومبوامبولیسم

سیستم عصبی مرکزی: لتارژی

پوستی: آلوپسی ، راش پوستی

اندوکراین و متابولیک: امنوره، گرگرفتگی

گوارشی: تهوع و استفراغ ،درد و التهاب دهان و لثه ، اسهال، آنورکسی، درد شکمی،  ازوفاژیت، نوتروپنیک انتروکولایتیس یائسگی زود هنگام

خونی: نوتروپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی ، ALL، AML،

کبدی: اسیت ، هپاتومگالی، افزایش سرم ترانس امیناز، واکنش ازدیاد حساسیت

عفونت: عفونت ملتحمه چشم

تنفسی: دیس پنه ادم ریوی، واکنش محل تزریق

متفرقه: تب

سرکوب مغز استخوان

سمیت قلبی، خروج دارو از رگ، سمیت گوارشی

ترومبوامبولیسم ، سندرم لیز توموری

مصرف در بارداری: خانم های باردار حتی از تماس با دارو باید امتناع ورزند و در دوران استفاده از این دارو از یک روش مطمئن برای جلوگیری از بارداری استفاده کنند.

دارو در یخچال(در دمای 2-8 درجه) دور از نور و درون جعبه نگه داری شود.