ثبت نخستین داروی انکولوژی در کشور فیلیپین

مدیرعامل شرکت سبحان انکولوژی از ثبت نخستین داروی شرکت سبحان انکولوژی در فیلیپین خبر داد و گفت: دو دوز از محصول پکلی تاکسل در بازار صادراتی فیلیپین ثبت شد. اضافه می­گردد با ثبت این محصول، تعداد محصولات ثبت شده سبحان انکولوژی در بازارهای هدف صادراتی از 2 قلم به 4 قلم محصول و تعداد بازارهای صادراتی اجرایی- عملیاتی به 4 بازار افزایش یافت.

این دارو در 2دوز 30- 150- میلی گرمی تولید شده و دارای کیفیتی مشابه با نمونه های خارجی خود است که ثبت این محصول، زمینه‌ساز حضور در مناقصات دولتی و بازار خصوصی فیلیپین خواهد بود. تاکید می­گردد سبحان انکولوژی تنها شرکت داروسازی در گروه دارویی برکت است که موفق به ثبت محصولات دارویی خود در بازار صادراتی فیلیپین شده است.