ارسال دومین بخش از محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور عراق

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی پس از دریافت مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو، دومین محموله صادراتی خود به بازار صادراتی عراق را پس از طی تشریفات گمرگی در تاریخ 1401/10/05 ارسال نمود. اضافه می گردد: این محموله مشتمل بر یک دوز محصول انکولوژی بوده که ارزش ریالی آن بالغ بر 91،000،000،000 ریال است.