نشست پایان سال مدیران سبحان انکولوژی

نشست پایان سال مدیران سبحان انکولوژی روز شنبه مورخ 20 اسفند ماه 1401 در سالن شهید حججی کارخانه برگزار شد. در این نشست که مدیرعامل محترم، قائم مقام محترم مدیرعامل و مدیران محترم کارخانه و دفتر مرکزی حضور داشتند، ابتدا مدیرعامل محترم آخرین وضعیت عملکرد شرکت در طی سال را بیان نمودند. ایشان ضمن اعلام اهداف و برنامه های سال آتی مجموعه، افزودند؛ سال دشواری را از سرگذراندیم و سال توان فرسایی را پیش رو داریم، اما مهارت همکاران در اتحاد و همدلی ملی می تواند مانند گذشته ما را به اهداف بلند مدت مان نزدیک تر کند.
در ادامه مدیران محترم کارخانه، بازاریابی و فروش و تحقیق و توسعه گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی بخش ها را ارائه نمودند. در پایان نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی هر بخش مطرح گردید.