دریافت گواهی GMP ماده اولیه از سازمان غذا و دارو

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی موفق به دریافت گواهی GMP از سازمان غذا و دارو شد. پس از بازدید خط تولید مواد اولیه توسط کارشناسان اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو، گواهی GMP خط تولید مواد اولیه دارویی این شرکت در اسفند ماه 1401 صادر گردید.
اضافه می¬گردد در آذر ماه سال جاری با درخواست شرکت سبحان انکولوژی مبنی بر اخذ مجوز فعالیت و موافقت اصولی با احداث کارخانه تولید مواد اولیه بسته بندی دارویی به مدت پنج سال موافقت شد.