مجمع عادی سالیانه سبحان انکولوژی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ با حضور ۷۵درصد از سهامداران برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. براساس تصمیمات مجمع سود تقیسمی برای هر سهم ۳۱۰ریال در نظر گرفته شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین بازرس علی البدل انتخاب شد. از دیگر مصوبات مجمع، تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت بود.