انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.