6 مرداد، روز جهانی هپاتیت

شعار روز جهانی هپاتیت مصادف با 6 مرداد است که هدف آن افزایش آگاهی در مورد نیاز به ساده سازی و رساندن مراقبت ها از بیماری هپاتیت به مراکز بهداشتی اولیه، مکان های مبتنی بر جامعه و مکان هایی فراتر از سایت های بیمارستانی است، به طوری که مراقبت به جوامع و مردم بیشتر از پیش نزدیک تر باشد، هر کجا که باشند.

هپاتیت به صورت یک بیماری ویروسی با علائم التهاب کبد تعریف می گردد که دارای انواع A/B/C/D/E/G می باشد. از این میان انواع B و C به دلیل مزمن شدن و ایجاد سرطان کبد حائز اهمیت بیشتری هستند. این دو نوع عفونت های مزمنی هستند که می توانند برای مدت طولانی حتی گاهی تا سال ها بدون علامت باشند. بهتری راه تشخیص بهنگام، انجام آزمایشات غربالگری می باشد.