سبحان انکولوژی در حوزه ی صادرات

صادرات به عنوان رسالت داروسازی سبحان انکولوژی برای رقابت با برندهای جهانی همواره مورد نظر این مجموعه قرار داشته است. مجموعه دارویی سبحان به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در حوزه دارو و سلامت توجه ویژه ای به حضور در بازارهای صادراتی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی داشته است.
این مجموعه در جهت سربلندی و کسب اعتبار برای کشورعزیزمان ضمن حفظ کیفیت و گسترش بازارهای دارویی خود، گام بزرگی در جهت رقابت با تولیدکنندگان سطح اول جهان برداشته است که حاصل آن شناخت محصولات این شرکت به عنوان داروهای با کیفیت و قابل رقابت با برند های مطرح جهانی در کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، آمریکای لاتین و عضو CIS بوده است.