در مورد سرطان کولورکتال بیشتر صحبت کنیم

می دانستید که سرطان کولورکتال یک ” قاتل خاموش” است، زیرا اغلب در مراحل اولیه آن علائم کمی وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. زمانی که علائمی مانند خونریزی، درد شکم، احساس توده یا کاهش قابل توجه وزن یا اشتها ظاهر می شوند، سرطان اغلب در مرحله پیشرفته است. خوشبختانه اگر زودتر برای کولونوسکوپی برویم، پولیپ ها (پیش سازهای سرطان) قبل از سرطانی شدن شناسایی و برداشته شوند.

هرگز منتظرنمانید تا دیر شود. اگر 45 سال یا بیشتر و یا سابقه خانوادگی سرطان کولورکتال دارید، امروز می توانید به مراکز تشخیص سرطان مراجعه کنید.