‌چارت سازمانی

هیئت مدیره

کمیته ها

شرکت دارای 31 کمیته تخصصی شامل کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته قیمت گذاری و رگولاتوری، کمیته برنامه ریزی تولید و زنجیره تامین، کمیته صادرات، بازاریابی و فروش، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت تمام شده  و کنترل بودجه، کمیته خرید، کمیته منابع انسانی و انتصابات، کمیته آموزش، کمیته HSE و انرژی، کمیته پروژه ها، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های مدیریتی، کمیته ریسک، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیتة فناوری اطلاعات، کمیته پایش فرآیندها ، کمیته پیشنهادات، کمیته فرهنگی، کمیته توسعه محصول،کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین آلات و PM ، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین  کنندگان، شورای مدیران، Cost Management ،شکایت و رضایت مشتریان،  دانش و نوآوری  می باشد که برنامه زمانبندی تشکیل جلسات در ابتدای هر سال به کلیه معاونت ها و مدیریت ها جهت اجراء طی سال ابلاغ می شود. از مهم ترین وظایف کمیته های فوق در کمک به راهبری شرکتی طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریک مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

کمیته و واحد حسابرسی داخلی

گزارش کنترلهای داخلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

منشور دبیرخانه هیت مدیره برکت

منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

1- ماموریت

انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

2- اهداف و برنامه

2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره

2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز

4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره

5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات

3 – چارت سازمانی

دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.

4 – سایر موارد

1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.

2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.

3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

4-4 -در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایید.

5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.

مدیر عامل

مهندس گودرزی